Massage is de APK voor het lichaam!

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Massage By Stefan valt onder de Wkkgz en daarom wil ik je uitleggen wat dit precies inhoudt.

Waarom een Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)?

Uit onderzoek blijkt dat mensen niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgverleners hun klacht afhandelen. De afhandeling van een klacht duurt lang en gebeurt op een onpersoonlijke manier. Mensen willen zich gehoord voelen. En zij willen dat anderen in de toekomst niet hetzelfde overkomt.

Zorgverleners leren van klachten en ongewenste gebeurtenissen in de zorg. Doel van de Wkkgz dan ook: openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen en ervan leren. Om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren.

De wet vervangt de wetten Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.

Wat regelt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?

Een betere en snelle aanpak van klachten

  • Een betere en snelle aanpak van klachten
  • Zorgmedewerkers kunnen veilig incidenten melden
  • Cliënt krijgt een sterkere positie
  • Uitbreiding meldplicht zorgaanbieders
 

Meer informatie over de Wkkgz kunt u lezen bij de rijksoverheid.

Ik ben ontevreden over mijn bezoek aan Massage By Stefan, wat kan ik doen?
Stap 1. Bespreek uw ontevredenheid

Bespreek uw ontevredenheid met Massage By Stefan. Als u niet tevreden bent over de communicatie, de kwaliteit of over iets wat Massage By Stefan heeft gedaan of juist niet heeft gedaan, bespreek dit dan eerst met de masseur. Zo lang Massage By Stefan niet weet dat u ontevreden bent, kan de masseur niets doen aan uw ontevredenheid. Als u er samen niet uitkomt of als u het lastig vindt om een gesprek met Massage By Stefan aan te gaan, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Stap 2. Neem contact op met de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris kan u helpen bij het vinden van de juiste weg voor de behandeling van
uw klacht. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk en luistert, informeert, adviseert en kan proberen te bemiddelen tussen u en de
masseur. De klachtenfunctionaris doet geen uitspraak over wie er gelijk heeft. Als na inzet van de klachtenfunctionaris het probleem of de klacht niet naar uw tevredenheid is opgelost, dan kan de klachtenfunctionaris u informeren over de verdere mogelijkheden die er zijn om uw klacht voor te leggen zoals de klachtencommissie of de geschillencommissie.

Wilt u contact met de klachtenfunctionaris, dan kunt
u bellen, mailen of een klachtenformulier invullen:
Naam klachtenfunctionaris: Corine Ottevanger
Klachtenformulier: www.ngsmassage.nl/klachten
Mailadres: klacht@ngsmassage.nl
Telefoonnummer: 06-21331090

Kosten

Aan de inzet van de klachtenfunctionaris zijn geen kosten verbonden omdat Massage By Stefan lid is van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage, een beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering heeft en is aangesloten bij de NGS Klachtenservice Wkkgz.