Algemene Voorwaarden Massage

Massage_By_Stefan_handshake

1. Voorafgaand aan de eerste massage wordt een intake procedure doorlopen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte informatie. Op basis hiervan kan de massage op een verantwoordelijke en zorgvuldige manier worden gegeven. Bij wijziging van uw (medische) situatie ben je zelf verantwoordelijk dit aan ons door te geven voor de massage.
2.Alle verstrekte informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Voor meer informatie over ons Privacy beleid verwijs ik je naar onze Privacy Policy welke op onze website staat en in de praktijk in te zien is.
3.Massages die je bij Massage by Stefan ondergaat, zijn niet bedoeld om medische condities te diagnosticeren of te behandelen. Bij (twijfel over) eventuele contra-indicaties kan ik afzien van het geven van een massage en je indien nodig doorverwijzen naar de huisarts, of aanraden een specialist te raadplegen.
4.Bent je onder behandeling van een arts, therapeut of specialist en/of gebruik je medicijnen? Dan is het verstandig met de behandelend zorgverlener te overleggen of je gemasseerd mag worden.
5.Massage by Stefan zal zijn uiterste best doen jouw eigendommen tijdens de behandeling te beschermen. Echter is Massage by Stefan niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen.
6.De diploma’s / certificaten die behaald zijn, zijn voor jou als cliënt beschikbaar om te zien.

Massage_By_Stefan_Sfeer

7. Een veilige sfeer, wederzijds respect en goede hygiëne voor jou als client en mij als masseur is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.
8. Mobiele telefoons dienen voor de aanvang van een massage uitgezet te worden of op de vliegtuigstand te staan.
9. Seksuele handelingen en seksueel getinte opmerkingen worden niet getolereerd. Indien dit toch gebeurd zal de massage gestopt worden en wordt u de toegang tot de massagepraktijk voor onbepaalde tijd ontzegd. De kosten voor de massage zal u volledig moeten voldoen.

Massage_By_Stefan_betalen

10. Je kunt bij Massage by Stefan pinnen, contant betalen of vooraf betalen via een overboeking.
11. De behandelingen zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd, deze zijn vooraf aan de behandeling kenbaar zijn gemaakt d.m.v. prijslijsten in de behandelruimte en na te lezen zijn op onze website.
Massage by Stefan behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen
12. Mocht je niet tevreden zijn over een behandeling, dan hoor ik dat graag binnen een week na de behandeling zodat er gezamenlijk op korte termijn naar een oplossing gezocht kan worden. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kun je je wenden tot de klachtenregeling van het NGS. Meer informatie kunt u vinden op www.ngsmassage.nl.

Algemene Voorwaarden Massage 1

13. Afspraken kunnen kosteloos gewijzigd of geannuleerd worden tot 24 uur voor de aanvang van de massage. Als je al betaald hebt krijgt je het reeds betaalde geld terug of kun je een nieuwe afspraak inplannen.
14. Afspraken welke korter dan 24 uur van te voren worden geannuleerd of wanneer een afspraak niet wordt nagekomen, worden volledig aan je in rekening gebracht.
15. Als je te laat op de afspraak komt, ben ik genoodzaakt op de afgesproken eindtijd te stoppen met de massage. Er komt iemand na jou die graag op tijd behandeld wordt. Je dient wel het volledige bedrag af te rekenen voor de door jou geboekte massage.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken en behandelingen van Massage by Stefan. Deze voorwaarden zijn opgesteld om de massages zo prettig mogelijk te laten verlopen.