Massage is de APK voor het lichaam!

Huisregels

Massage_By_Stefan_handshake

1.  Voorafgaand aan de eerste massage wordt een intake procedure doorlopen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte informatie. Op basis hiervan kan een massage op een verantwoordelijke en zorgvuldige manier worden gegeven. Bij wijziging van uw (medische) situatie ben je zelf verantwoordelijk dit aan ons door te geven voor aanvang van een massage.

2. Alle verstrekte informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Voor meer informatie over ons Privacy beleid verwijs ik je naar onze Privacy Policy welke op onze website staat en in de praktijk in te zien is.

3. Massages die je bij Massage by Stefan ondergaat, zijn niet bedoeld om medische condities te diagnosticeren of deze te behandelen. Bij (twijfel over) eventuele contra-indicaties kan ik afzien van het geven van een massage en je indien nodig doorverwijzen naar de huisarts, of aanraden een specialist te raadplegen.

4. Ben je onder behandeling van een arts, therapeut of specialist en/of gebruik je medicijnen? Dan is het verstandig met de behandelend zorgverlener te overleggen of je gemasseerd mag worden.

5. Massage by Stefan zal zijn uiterste best doen jouw eigendommen tijdens de behandeling te beschermen. Echter is Massage by Stefan niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen.

6. Alle diploma’s en certificaten die behaald zijn, zijn voor jou als cliënt beschikbaar om te zien.

Massage_By_Stefan_Sfeer

7. Een veilige sfeer, wederzijds respect en goede hygiëne voor jou als client en mij als masseur is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.

8. Mobiele telefoons dienen voor de aanvang van een massage uitgezet te worden of op de vliegtuigstand te staan.

9. Seksuele handelingen, seksueel getinte opmerkingen en ander grensoverschrijdend gedrag worden niet getolereerd. Indien dit toch gebeurd zal de massage gestopt worden en wordt u de toegang tot de massagepraktijk voor onbepaalde tijd ontzegd. De kosten voor de massage wordt volledig aan u in rekening gebracht.

Massage_By_Stefan_betalen

10. Je kunt bij Massage by Stefan pinnen, contant betalen of betalen via een betaalverzoek.

11. De behandelingen zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd, deze zijn vooraf aan de behandeling kenbaar gemaakt d.m.v. prijslijsten in de behandelruimte en na te lezen zijn op onze website. Massage by Stefan behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen.

12. Mocht je niet tevreden zijn over een behandeling, neem dan binnen een week na de behandeling contact op zodat er gezamenlijk op korte termijn naar een oplossing gezocht kan worden. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kun je je wenden tot de klachtenregeling van het NGS. Meer informatie kunt u vinden op www.ngsmassage.nl.

Huisregels 1

13. Afspraken kunnen kosteloos gewijzigd of geannuleerd worden tot 24 uur voor de aanvang van de massage. Als je al betaald hebt krijgt je het reeds betaalde geld terug of kun je een nieuwe afspraak inplannen.

14. Afspraken welke korter dan 24 uur van te voren worden geannuleerd of wanneer een afspraak niet wordt nagekomen, worden volledig rekening gebracht.

15. Wees op tijd, het liefst 5 minuten voor aanvang van de behandeling. Als je te laat op de afspraak komt, ben ik genoodzaakt op de afgesproken eindtijd te stoppen met de massage. Er komt iemand na jou, die graag op tijd behandeld wordt. Je dient het volledige bedrag af te rekenen voor de door jou geboekte massage.

16. Heb je vragen? Lees dan eerst onze vraag en antwoorden door. Mocht je vraag dan nog niet beantwoord zijn, neem dan contact met ons op.

Op alle afspraken en behandelingen van Massage by Stefan zijn onze algemene voorwaarden van kracht. Deze voorwaarden zijn opgesteld om de massages zo prettig mogelijk te laten verlopen.